Partnerzy

Ekonomika i technologia produkcji ziemniaków skrobiowych

Ekonomika i technologia produkcji ziemniaków skrobiowych
pod redakcją dr Jacka Chotkowskiego

Książka dostarcza kompleksowej wiedzy dotyczącej nie tylko wszystkich aspektów produkcji ziemniaków skrobiowych, ale również funkcjonowania rynku i sektora skrobiowego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Składa się z czterech części: ekonomika i rynek, nasiennictwo i odmianoznawstwo, technologia produkcji oraz wymagania jakościowe przemysłu. W książce podjęto próbę połączenia wiedzy technologicznej i ekonomicznej, których współdziałanie jest warunkiem osiągnięcia sukcesu w działalności gospodarczej. Uzyskanie w produkcji ziemniaków skrobiowych zadowalającej opłacalności wymaga doboru odpowiednich odmian, stosowania optymalnej technologii uprawy oraz analizowania poziomu kosztów i dochodów. Książkę polecamy producentom kontraktującym ziemniaki skrobiowe, doradcom ODR, pracownikom służb surowcowych zakładów przetwórczych oraz wszystkim zainteresowanym tą problematyką, a także pracownikom naukowym i studentom wydziałów rolniczych i ekonomicznych.

Rok wydania: 2002
Oprawa: miękka
Stron: 231

SPIS TREŚCI

Część I. Ekonomika i rynek
1. Światowy rynek skrobi ziemniaczanej - prof. dr hab. Michał Sznajder, dr Szymon Tarant
2. Potencjał wytwórczy sektora skrobiowego w Polsce - mgr Andrzej Kierończyk, mgr Zbigniew Smólski
3. Rynek skrobi ziemniaczanej w Polsce - doc. dr hab. Jadwiga Seremak-Bulge
4. Funkcjonowanie sektora przetwórstwa ziemniaków na skrobię w Niemczech i Holandii - dr Jerzy Rembeza
6. Kalkulacja kosztów produkcji ziemniaków jako surowca w przemyśle skrobiowym - dr Jacek Chotkowski
7. Czynniki kształtujące opłacalność produkcji ziemniaków skrobiowych - dr Jerzy Rembeza
Część II. Nasiennictwo i odmianoznawstwo
1. Kierunki hodowli ziemniaka skrobiowego - dr hab. Leszek Styszko
2. Kryteria doboru i charakterystyka skrobiowych odmian ziemniaka - dr Jacek Chotkowski, dr Ewa Turska, dr Julia Borys
3. Normy jakościowe i zasady przygotowania sadzeniaków - mgr inż. Sławomir Wróbel
4. Zasady reprodukcji nasiennej odmian skrobiowych - dr Ewa Turska
Część III. Technologia produkcji
1. Agrotechnika i mechanizacja produkcji ziemniaków skrobiowych - dr Kazimierz Jabłoński
2. Kompleksowa ochrona plantacji ziemniaków skrobiowych - dr Maria Pawińska, dr hab. Józefa Kapsa
3. Technologia przechowalnictwa ziemniaków skrobiowych z zakładach przetwórczych i gospodarstwach - dr Zbigniew Czerko, dr Wojciech Nowacki
Część IV. Wymagania jakościowe przemysłu skrobiowego
1. Metodyka badania zawartości skrobi w ziemniakach - doc. dr hab. Kazimiera Zgórska
2. Czynniki kształtujące jakośc surowca do przetwórstwa na skrobię - prof. dr hab. Wacław Leszczyński
3. Kierunki wykorzystania skrobi oraz kierunki zmian w technologiach produkcji skrobi ziemniaczanej - mgr inż. Włodzimierz Balcerek

Najnowsza książka